Życiowe

 

Ubezpieczenie na życie jest formą zabezpieczenia finansowego rodziny, na wypadek śmierci posiadacza polisy. Taka jest główna funkcja ubezpieczeń na życie. Jednak ich rola nie kończy się w tym miejscu. Polisy na życie to ubezpieczenia, które obejmują szerokim zakresem całe życie ubezpieczonego. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główny cel to ochrona. Często takie polisy niezbędne są ze względu na posiadamy kredyt.

W ramach ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup: ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie), ubezpieczenia posagowe (zaopatrzenia dzieci), ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.