Majątkowe

 

Mając na uwadze, optymalne zabezpieczenie interesów Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, proponujemy dedykowaną ofertę ubezpieczeń łączącą możliwość ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz mienia poszczególnych członków Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Wycena Ubezpieczenia dla Domu lub Mieszkania

 

Od zdarzeń losowych ubezpieczymy:

– budynki i budowle,

– umaszyny, urządzenia i wyposażenie,

– także poniesione nakłady inwestycyjne.

Ponadto oferujemy:

– ochronę przed skutkami dewastacji,

– ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

– ubezpieczenie uszkodzeń instalacji, maszyn i urządzeń w wyniku przepięć,

– oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości.

W ramach pełnej ochrony proponujemy rozszerzenie umowy o ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem i rabunku. Od kradzieży ubezpieczymy także stałe elementy budynku, np. rynny, czy fragmenty instalacji.

Polisy mieszkaniowe mogą chronić zarówno mury, jak i mienie ruchome będące naszą własnością. Ubezpieczając stałe elementy chronimy wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp. Z kolei ruchomości domowe to nasza własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste.

Ubezpieczając dom czy mieszkanie dodatkowo możemy rozszerzyć ochronę o szeroką gamę ryzyk dodatkowych np. budowle, chodniki, ogrodzenie, altanki, siłowniki bram, garaże, zawartość piwnic czy też szyby.